Spotkania rodzicielskie

Spotkania rodzicielskie to forma wsparcia dla obojga rodziców lub jednego z nich. Celem spotkań jest wgląd i ewentualna zmiana w myśleniu o byciu rodzicem, lepsze zrozumienie problemów dziecka budzących niepokój, pogłębienie zrozumienia sytuacji lub przeżywanych trudności dziecka lub nastolatka, jego potrzeb i ograniczeń oraz dostosowanie formy opieki do aktualnej sytuacji rodziny. Tematem konsultacji może być współpraca rodzicielska między opiekunami.

 

 

Zostaw swój numer oddzwonimy